główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Sośnie

Zarządzenia Wójta Gminy Sośnie

Utworzony: 2019-02-26 | Zmodyfikowany: 2019-02-26 21:43

2. Obowiązujące regulaminy

Obowiązujące regulaminy

Utworzony: 2018-05-19 | Zmodyfikowany: 2018-10-19 21:14

3. Statut

Statuty Zespołu Szkół w Cieszynie

Statuty w załączeniu

Utworzony: 2018-04-09 | Zmodyfikowany: 2018-10-10 21:08

4. Rejestr zarządzeń dyrektora

Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Cieszynie

Utworzony: 2018-05-25 | Zmodyfikowany: 2018-09-20 20:46

5. Programy

Obowiązujące programy

Utworzony: 2018-05-25 | Zmodyfikowany: 2018-05-25 17:31

6. Nauczyciele i inni pracownicy

Nauczyciele i pracownicy administracji ZS Cieszyn

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Cieszynie Nauczyciele - mgr Małgorzata Bystrzyńska - mgr Barbara Galbierczyk - mgr Przemysław Hęciak - mgr Justyna Jakubowska - mgr Anna Jankowiak - mgr Marika Jędrzejewska - mgr Aldona Maryniak - mgr Alina Młynarczyk - mgr Ryszard Nowak - mgr Jerzy Serafin - mgr Barbara Siedlecka - mgr Marzena Siedlecka - mgr Dorota Wawrzyniak Pracownicy administracji i obsługi Zespołu Szkół w Cieszynie Administracja - Teresa Strzelecka Obsługa - Urszula Dera - Hubert G...

Utworzony: 2018-05-05 | Zmodyfikowany: 2018-05-25 16:16

7. Organy i osoby sprawujące funkcje

Dyrektor Zespołu Szkół w Cieszynie

Dyrektor Szkoły - mgr Barbara Nowak

Utworzony: 2018-05-05 | Zmodyfikowany: 2018-05-25 16:14

8. Dane podstawowe

Dane teleadresowe

Zespół Szkół w Cieszynie Cieszyn, ul. Kościelna 17 63-435 Sośnie tel. 62 739 32 03 e-mail:zscieszyn@sosnie.pl Lokalizacja na mapie:

Utworzony: 2018-03-09 | Zmodyfikowany: 2018-04-09 13:29

9. Redakcja Biuletynu

Redakcja strony BIP

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują: Barbara Nowak e-mail: zscieszyn@sosnie.pl tel. 62 739 32 03

Utworzony: 2018-03-09 | Zmodyfikowany: 2018-03-09 18:18

10. Strona główna

Zespół Szkół w Cieszynie

Utworzony: 2018-03-09 | Zmodyfikowany: 2018-03-09 18:17