główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2018-05-30 16:47
Dział: Akty Prawne, Dokumenty > Obowiązujące regulaminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obowiązujące regulaminy
Wykonanie: Marzena Siedlecka
2. Data: 2018-05-28 17:14
Dział: Akty Prawne, Dokumenty > Obowiązujące regulaminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obowiązujące regulaminy
Wykonanie: Marzena Siedlecka
3. Data: 2018-05-25 17:31
Dział: Akty Prawne, Dokumenty > Programy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obowiązujące programy
Wykonanie: Marzena Siedlecka
4. Data: 2018-05-25 17:29
Dział: Akty Prawne, Dokumenty > Programy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2017/2018
Wykonanie: Marzena Siedlecka
5. Data: 2018-05-25 17:18
Dział: Akty Prawne, Dokumenty > Obowiązujące regulaminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obowiązujące regulaminy
Wykonanie: Marzena Siedlecka
6. Data: 2018-05-25 17:09
Dział: Akty Prawne, Dokumenty > Programy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Wychowawczo- Profilaktyczny Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej w Cieszynie
Wykonanie: Marzena Siedlecka
7. Data: 2018-05-25 17:07
Dział: Akty Prawne, Dokumenty > Programy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Wychowawczo- Profilaktyczny Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej w Cieszynie
Wykonanie: Marzena Siedlecka
8. Data: 2018-05-25 17:04
Dział: Akty Prawne, Dokumenty > Programy
Opis zmian: dodanie artykułu: Program Wychowawczo- Profilaktyczny Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej w Cieszynie
Wykonanie: Marzena Siedlecka
9. Data: 2018-05-25 16:52
Dział: Akty Prawne, Dokumenty > Rejestr zarządzeń dyrektora
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Cieszynie
Wykonanie: Marzena Siedlecka
10. Data: 2018-05-25 16:49
Dział: Akty Prawne, Dokumenty > Rejestr zarządzeń dyrektora
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Cieszynie
Wykonanie: Marzena Siedlecka