główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN907
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ229
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona główna 229
   Dane podstawowe 52
   Struktura własności 34
   Status prawny 33
   Cele i zadania placówki 32
Administracja
   Organy i osoby sprawujące funkcje 49
   Nauczyciele i inni pracownicy 56
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 90
   Obowiązujące regulaminy 127
   Rejestr zarządzeń dyrektora 62
   Programy 43
Zamówienia Publiczne, Ogłoszenia
   Ogłoszenia 16
   Przetargi 19
     Przetargi 2018 29
Inne
   Dostęp do informacji nieumieszczonych w BIP 14
   Redakcja Biuletynu 22